Nog 31 dagen

Huisregels

 • De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot ASM Festival is 18 jaar. Bij het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan toegang tot het terrein worden geweigerd.
 • U wordt bij entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gefouilleerd worden.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als : drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van ASM Festival professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken. 
 • (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van ASM Festival verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.
 • Het is verboden om zonder toestemming van ASM Festival goederen te verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van ASM Festival. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Handel in en / of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen.
 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. ASM Festival is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement ( inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Op het terrein is camera toezicht en kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van ASM Festival. Deze zijn op onze website www.asmfestival.nl te vinden.
 • Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Wij verkopen tegen een redelijk tarief goedgekeurde gehoorbescherming.


Algemene voorwaarden Alternatieve geschillenbeslechting